Kravet LINARA SILK PLAID THISTLE Fabric

Kravet| LINARA SILK PLAID| THISTLE| Fabric


Kravet| LINARA SILK PLAID| THISTLE| Fabric

Price Per Yard: $232.81
Our Price: $69.91
SAVE 70%
5 Yard Minimum
SKU: K 18670-30
Qty